Mindfulness lapsille

Tuotamme mindfulness-menetelmää hyödyntäviä lasten- ja nuorten tunnetaitovalmennuksen kokonaisuuksia päivähoitopaikkoihin, kouluihin, oppilaitoksiin, sekä ihan tavallisiin koteihin. 

Kouluissa olemme toteuttaneet sekä lyhyempiä puolen päivän mittaisia työpajoja, että pidempiä useamman viikon tunnetaitovalmennuksen kokonaisuuksia. 

Voit myös tilata meiltä luennon aiheesta sosiaali-, terveys-, tai kasvatusalan ammattilaisille tai vaikkapa vanhempainiltaan. 

Kouluttajana ja ohjaanana toimii Tuuli Mähönen, häneen voit tutustua täällä.Esimerkkikokonaisuus pidemmästä lasten tunnetaitovalmennuksesta kouluympäristössä sisältää: 

- suunnittelutapaamisen kohderyhmän opettajan kanssa ja opsiin sidotut tavoitteet
- vanhempien informoinnin niin haluttaessa
- viiden viikon harjoitusohjelman sisältäen yhden Resurssiverstaan toteuttaman ohjauksen viikottain sekä harjoitusohjeet opettajalle ja oppilaille (viikon "läksyt")
- tarvittaessa tuen materiaalihankintaan, tai materiaalit toteutukseen
- ohjaavalle opettajalle tarjottavan etätuen prosessin ajaksi
- palautteen keruun ja prosessin arvioinnin sekä lyhyen kirjallisen koonnin

Esimerkkiluento tietoisesta läsnäolosta vanhemmuuden voimavarana:

"Miten tietoinen hyväksyvä läsnäolo (mindfulness) voi auttaa elämään vanhemmuuden vaativassa ja ristiriitaisia tunteita herättävässä ja valintoja sisältävässä tehtävässä? Kuinka löytää yhteys itseen, kumppaniin ja lapseen ja miten kiinnittää huomio tärkeinä pitämiinsä asioihin? Miten löytää rauhan hetkiä ruuhkavuosien kiireen keskellä? Miten käyttää myötätuntoa ja hyväksyvää asennetta arjen työkaluna tukemassa omaa ja perheen hyvinvointia ja onnellisuutta?"