Apunasi ahkeroi

TUULI MÄHÖNEN

Master of Health Care, Toimintaterapeutti YAMK
Mindfulness-tunnetaitovalmentaja
Työyhteisöjen työnohjaaja ja prosessikonsultti (koulutuksessa)


TARJOAN KÄYTTÖÖSI

Yli 15 vuoden monipuolisen työkokemuksen sosiaali-ja terveysalalta, toimintaterapeutin tehtävien lisäksi olen työskennellyt erilaisissa kuntoutuksen opetus-, koulutus-, ja kehittämistehtävissä.

Tutkitusti vaikuttavat menetelmät tukemaan tavoitteitasi, koskivatpa ne henkilökohtaista hyvinvointia ja muutosta, kuntoutusta, työhyvinvointia ja työyhteisön kehittämistä tai toteutettavaa koulutuskokonaisuutta. Ohjaan asiakkaani heidän omien voimavarojensa äärelle ja autan heitä niiden hyödyntämisessä.

Ihan ensimmäisenä haluan kuitenkin kohdata sinut lämpimästi, aidosti ja läsnäolevasti, jotta yhteistyömme voi tuottaa tuloksia. Vasta sitten hyödynnämme yhdessä tiedollista ja taidollista osaamistani siten, että se tukee sinun tavoitteitasi. Olen luonteeltani avoin ja rauhallinen, mutta huumoriakaan emme ohjauksissani unohda.


OSAAMISKUVAUS:

Dialogisuus, ratkaisukeskeisyys, asikaslähtöisyys, voimavarakeskeisyys, dialogiset työmenetelmät, toiminnalliset menetelmät.

Työhyvinvointi, muutosprosessit työssä, muutosjohtaminen. henkilöstövoimavarat, henkilöstön osaamisen kehittäminen, työnohjaus. 

Kuntoutuksen palvelujärjestelmä. Sosiaali-ja terveysalan lainsäädäntö ja yhteiskunnan ohjaus. Hanke- ja projektityö, taloushallinto, Ray-rahoitteinen toiminta. 

Kouluttamis- ja opetustehtävät:  konstruktivistinen, kokemuksellinen, yhteistoiminnallinen oppiminen. 

Osallistavat tutkimus- ja kehittämismenetelmät, realistinen evaluaatio.

Mindfulness-ohjaus ja tunnetaitovalmennus, motivaation tukeminen, toimintaterapian kliininen työ.  

Vapaaehtoistyö, tukihenkilötoiminta. 

Koira-avusteinen terapia. 


KOULUTUKSET OSAAMISEN TAUSTALLA

Työyhteisöjen työnohjaaja ja prosessikonsultti, Dialogic Oy, koulutuksessa 2015-

Mindfulness Based Action Reflection Learning, Dr.Tamara Russell, Kings Gollege London, Mindfulness Centre of Excellence, London 2015

Master of Health Care, Toimintaterapeutti YAMK, kuntoutuksen asiantuntijaopinnot, Oulun seudun ammattikorkeakoulu 2014

Mindfulness-tunnetaitovalmentaja, Päijät-Hämeen Kesäyliopisto 2014

Kuntoutuksen perusteet, Oulun avoin yliopisto 2007

Toimintaterapeutti AMK, Helsingin ammattikorkeakoulu 2003

Savonlinnan taidelukio, musiikkilinja, ylioppilas 1998


TÄYDENNYSKOULUTUKSIA mm. seuraavista teemoista:

Motivoinnin työvälineet, positiivinen psykologia, NLP elämänhallinnan välineenä, prosessidraama, esiintymiskoulutuksia, onnistunut esimies-ja tiimityö, tietoinen läsnäolo, asahi terveysliikunnan perusteet, tukihenkilötyö, Goal Attainment Scaling.


ELÄMÄN SUOMIA OPINPAIKKOJA

Uusperhe-elämä kehittämässä organisointikykyä, pitkäjännitteisyyttä ja joustavuutta ja tarjoamassa ikkunan vanhemmuuteen.

Itämainen filosofia ja liikunta, astanga-jooga ja taiji auttamassa ymmärtämään syvemmin liikkeen vaikutuksia mieleen.

Lemmikkieläimet, jotka tarjoavat loputtomia mahdollisuuksia vahvistaa kykyä olla läsnä tässä ja nyt.

Toistuvista polvioperaatioista toipuminen ohjaamassa vanhasta luopumiseen ja uuden löytämiseen sekä auttamassa ymmärtämään asiakkailtakin kuntoutusprosessissa vaadittavaa sinnikkyyttä. 

Tavoitteelliset liikuntaharrastukset sekä lapsuus-ja nuoruusajan soittoharrastus opettamassa miten tehdään tavoitteellisesti ja kovasti töitä.

Luovat harrastukset tarjoamassa mahdollisuuden kehittää kykyä nähdä toisin ja etsiä ja löytää erilaisia näkökulmia asioihin.