Työhyvinvointi: Yksilö- ja ryhmätyönohjaus työssäjaksamisen tueksi. Vastaanotto Tampereen keskustassa ja Kangasalan Ruutanassa tai asiakaskäynteinä työpaikalla.

Mindfulness: Voit tulla mindfulness perus- tai jatkokurssille tai yksilöohjaukseen. Tuotamme myös lasten ja nuorten tunnetaitotunteja kouluille. 

Toimintaterapia: Toimintaterapiapalvelumme kohdentuvat aikuisasiakkaisiin. Voit tulla toimintaterapiaan maksusitoumuksella tai itse maksavana asiakkaana. 

Ammattilaisille: Tilaa räätälöity koulutus esim. asikasmotivointi, Goal Attainment Scaling-menetelmän käyttö, mindfulness työssä, läsnäoleva kohtaaminen ja kuuntelu. Mindfulness koulutus voidaan toteuttaa osana tyky-päivän ohjelmaa tai työpaikalla säännöllisesti toteutettavana työhyvinvointia tukevana ohjauksena. 

Toimimme pääasiassa Pirkanmaalla. Voit myös pyytää asiantuntijamme luoksesi, palveluita tarjotaan valtakunnallisesti. 

toimitila.jpg

Uutiset

Mindfulness kurssit syksy 2016 (08.09.2016)
Tutustu linkeistä syksyn mindfulness kursseihimme: Mindfulness kurssi hyvinvointiin ja Mindfulness vanhemmille ja kasvattajille.  Kursseilta omaksut mindfulness..

18.01.2016  Mindfulness kevätkurssi alkaa 15.2.2016
23.12.2015  Maksuton tutustuminen tietoisuustaitoihin 1.2.2016 Tampereella
28.10.2015  Yrittäjän työhyvinvointivalmennus